Sök på vår sajt
         
       
 
   
Jämförelse mellan Laos och Sverige
           

   
GEOGRAFI
   
LAOS
 
SVERIGE
AREA   totalt: 236,800 km²
vatten: 6,000 km²
land: 230,800 km² 
  totalt: 449,964 km²
vatten: 39,030 km²
land: 410,934 km²  
LANDGRÄNSER   total: 5,083 km
mot andra länder:
Burma 235 km
Kambodja 541 km
Kina 423 km
Thailand 1,754 km
Vietnam 2,130 km
  total: 2,205 km
mot andra länder:
Finland 586 km
Norge 1,619 km
KUST   totalt: 0 km   totalt: 3,218 km
HÖGSTA PUNKT   Phou Bia 2,817 m   Kebnekaise 2,111 m  
NATURRESURSER    skogsprodukter, vattenkraft, gips, guld, ädelstenar   zink, järnmalm, bly, koppar, silver, skogsprodukter, uran, vattenkraft
ANVÄNDNING AV MARKEN   odlad jord: 3.47%
skördar hela året: 0.23%
annat: 96.3% (1998)
  odlad jord: 6.8%
skördar hela året: 0%
annat: 93.2%
         
BEFOLKNING
   
 LAOS
 
SVERIGE
FOLKMÄNGD   6,068,117 (juli 2004)   8,986,400 (juli 2004)
ÅLDERSSTRUKTUR   0-14 år: 41.9%
15-64 år: 54.9%
65 år och över: 3.2% 
 
  0-14 år: 17.7%
15-64 år: 65%
65 år och över: 17.3% 
BEFOLKNINGSTILLVÄXT     2.44%     0.01%
FÖDELSETAL    36.47 födda/1 000 invånare    9.71 födda/1,000 invånare 
ANTAL AVLIDNA   12.1 döda/1,000 invånare    10.58 döda/1,000 invånare
INVANDRING    0 invandrare/1,000 invånare    1 invandrare/1,000 invånare 
BARNADÖDLIGHET    87.06 döda/1,000 levande födda    21.83 döda/1,000 levande födda 
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD    54.69 år
män: 52.71 år
kvinnor: 56.75 år 
  79.97 år
män: 77.31 år
kvinnor: 82.78 år 
FÖDDA/KVINNA   4.86 barn/kvinna (2004)   1.54 barn/kvinna (2003)
FÖREKOMST AV HIV/AIDS   0,1%   0.1%
RELIGION   Buddister 60%, , animister och andra 40% inklusive olika kristna riktningar om 1.5%)   Luteraner 87%, Katoliker, Ortodoxa, Baptister, Muslimer, Judar, Buddister
LÄSKUNNIGHET
(15 år och äldre som kan läsa och skriva)
  hela befolkningen: 52.8%
män: 67.5%
kvinnor: 38.1% (2003)
  hela befolkningen: 99%
         
STYRELSESÄTT
   
 LAOS
 
SVERIGE
STATSFORM   Kommunistisk enpartistat   Konstitutionell monarki
HUVUDSTAD   Vientiane   Stockholm
REGIONALA FÖRVALTNINGSOM RÅDEN   16 provinser (khoueng) en kommun* (kampheng nakhon) and en specialzon** (khetphiset)
Attapu, Bokeo, Bolikhamxai, Champasak, Houaphan, Khammouan, Louangnamtha, Louangphabang, Oudomxai, Phongsali, Salavan, Savannakhet, Viangchan*, Viangchan, Xaignabouli, Xaisomboun**, Xekong, Xiangkhoang
  21 län; Blekinge, Dalarnas, Gävleborgs, Gotlands, Hallands, Jämtlands, Jönkopings, Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Örebro, Östergotlands, Skåne, Södermanlands, Stockholms, Uppsala, Värmlands, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Västra Götalands
SJÄLVSTÄNDIGT   19 Juli 1949 (från Frankrike)   6 Juni 1523 (Gustav Vasa väljs till kung)
NATIONALDAG   Republikens dag, 2 december (1975)   Svenska flaggans dag, 6 Juni
RÖSTRÄTTSÅLDER   18 år   18 år
FLAGGA   Laos flagga   Sveriges flagga
         
EKONOMI
   
 LAOS
 
SVERIGE
BNP-TILLVÄXT   5.7% (2003)   1.8% (2002)
BNP / PERSON   1,700 USD (2003)   25,400 USD (2002)
BNP FÖRDELNING SEKTORER   jordbruk: 53%
industri: 23%
tjänstesektor: 24% (2001)
  jordbruk: 2%
industri 29%
tjänstesektor: 69% (2001)
HUSHÅLLENS PROCENTUELLA DEL AV KONSUMTIONEN   lägsta 10%: 3,2%
högsta 10%: 30,6%
(1997)
  lägsta 10%: 3.7%
högsta 10%: 20.1%
(1992)
DEL AV BEFOLKNINGEN UNDER FATTIGDOMS- GRÄNSEN   40% (2002)   Ingen uppgift
ARBETSKRAFTSFÖRDELNING   jordbruk: 80%
övrigt 20% (1997)
  jordbruk: 2%
industri 24%
tjänstesektor: 74% (2000)
ARBETSLÖSHET    5.7% (1997)     4% (2002)
INDUSTRI    tenn- och gipsgruvor, timmer, vattenkraft, jordbruk, byggnadsindustri textilindustri och turism.   järn och stål, precisionsutrustning (kullager, radio- och telefoner med kringutrustning), pappersmassa och pappersprodukter, industriella matprodukter, motorfordon
INDUSTRINS ÖKNINGSTAKT   9.7% (2001)   0.9% (2002)
ELPRODUKTION, KÄLLA   fossilt bränsle: 1.4%
vattenkraft: 98.6%
kärnkraft: 0%
annat: 0% (2001)
  fossilt bränsle: 4%
vattenkraft: 50.8%
kärnkraft: 43%
annat: 2.2% (2001)
EXPORTLÄNDER   Thailand 21.5%
Vietnam 16.9%
Frankrike 8.6%
Tyskland 5.6% (2002)
  EU 54.6%
(Tyskland 10.6%, GB 8.8%, Danmark 6.1%, Finland 5.7%)
USA 10.5%
Norge 8.6% (2001)
IMPORTLÄNDER   Thailand 60.7%
Vietnam 10.5%
China 8.2%
Singapore 4% (2002)  
  EU 66.3%
(Tyskland 17.8%, GB 8.7%, Danmark 8.2%, Holland 6.9%, Frankrike 6.5%)
Norge 8.5%
USA 6.7% (2001)
VALUTA    kip LAK   kronor SEK
         
       

UPP
© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m