Sök på vår sajt: PicoSearch
 
   
     Skolan i Thailand  

Fakta
 Klimat och väder

 Tidsskillnad
 Jämförelse mellan Thailand och Sverige
 Att räkna på thailändska
 Historia
 Att ringa i Thailand 
 Högtider och festivaler
 Andehus 
 Den thailändska elefanten 
 Frisör
 Thailands mörka sida
 Kvinnornas situation
 Den andra sortens kvinnor
 Buddhismen i Thailand 
 Skolan i Thailand
 Den thailändska familjen
 Thailand år 2004
Fakta om Bangkok
 Första intrycket
 Den positiva sidan
 Krung Thep
 Suvarnabhumi, den nya flygplatsen
 Att shoppa i Bangkok
 Var kan man shoppa i Bangkok?
 Marknader i Bangkok
 Att pruta

 

 
       
 
Så här är skolväsendet i Thailand organiserat

Den åttonde nationella skolutvecklingsplanen presenterades samtidigt som 1997 års grundlag. Grundlagen innehöll en undervisningsreform som förväntas få den thailändska undervisningen att utvecklas framåt för att kunna hålla jämna steg med de globala förändringarna som det nya århundradet innebär.
 


Thailands undervisningssystem är för närvarande uppdelat i fyra nivåer under statlig ledning av undervisningsministeriet:

Förskolan för barn i åldrarna tre till fem år följs av sex års grundskola, tre år motsvarande vårt högstadium och sedan ytterligare tre år som kan jämföras med vårt gymnasium.


Högre undervisning ligger under universitetsministeriet, och det finns i nuläget tjugofyra allmänna universitet och tjugotvå universitet i privat regi som tillsammans
täcker alla regioner i landet.

   
 


Hur ser det då ut i verkligheten?

Det är bara de barn som har rika föräldrar som kan räkna med att skaffa sig en ordentlig utbildning. Barn till fattiga föräldrar, eller barn som bor i fattiga områden, får en dålig eller i vissa fall ingen skolgång alls. Kvaliteten på undervisningen är sämre utanför de större städerna. I många fall blir barnens skolgång bara några år eftersom föräldrarna inte har råd att låta dem gå kvar i skolan.

Mycket som är gratis i Sverige kostar när man går i skolan i Thailand. Alla elever måste t.ex. bära skoluniform och det blir en dryg kostnad för familjen eftersom barnen behöver flera omgångar.

Skolmåltider serveras inte utan barnen måste ta mat med sig hemifrån, eller köpa mat på den matservering som finns i anslutning till skolan.

Eleverna måste betala sina läroböcker.

Resor till och från skolan bekostas av föräldrarna. Även när skolskjuts finns måste föräldrarna betala denna.

Skolorna tar terminsavgifter. De bästa skolorna finns i Bangkok och i de större städerna. Kostnaden att gå i de finaste skolorna i Bangkok ligger så högt som 3 – 400 000 Bath för en elev under ett läsår.

Språkundervisning finns i stort sett bara på universitetsnivå eller via privata kurser och då gäller det oftast engelska.
Ett stort problem är att de lärare som undervisar är infödda och att de aldrig varit utanför Thailands gränser, eller i varje fall inte i något engelskspråkigt land. Resultatet blir att elevernas uttal blir dåligt. De är ofta bättre på att läsa och skriva än att tala språket.

Sriwittayapaknamskolan

Besök en thailändsk privatskola, Sriwittayapaknam-skolan i Samut Prakan, med över 1 700 elever i åldrarna tre och ett halvt år till femton år.
Sidan är på engelska och det finns många artiklar om skolan i Thailand, beskrivningar av livet i landet och mer än 4 000 bilder att titta på.


Källor: http://www.prd.go.th/ebook/inbrief/society/society_01.html
http://www.sweseek.com/thai-kontakt/informationsv.pdf


© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m

reklam