Sök på vår sajt: PicoSearch
 
   
 
 Kvinnornas situation i Thailand

Fakta
 Klimat och väder

 Tidsskillnad
 Jämförelse mellan Thailand och Sverige
 Att räkna på thailändska
 Historia
 Att ringa i Thailand 
 Högtider och festivaler
 Andehus 
 Den thailändska elefanten 
 Frisör
 Thailands mörka sida
 Kvinnornas situation
 Den andra sortens kvinnor
 Buddhismen i Thailand 
 Skolan i Thailand
 Den thailändska familjen
 Thailand år 2004
Fakta om Bangkok
 Första intrycket
 Den positiva sidan
 Krung Thep
 Suvarnabhumi, den nya flygplatsen
 Att shoppa i Bangkok
 Var kan man shoppa i Bangkok?
 Marknader i Bangkok
 Att pruta

 

 
 


Thailand är både ett konservativt och modernt land. Thailändska kvinnor slits mellan det traditionella/ konservativa och det moderna/ västerländska sättet att leva. Den här siten försöker att beskriva båda dessa sidor av några ämnen som berör kvinnornas situation.

 

 

  Giftermål med infödda thailändare
 


Traditionella värderingar


• För inte så lång tid sedan, och fortfarande i en del familjer, arrangeras giftermålet av föräldrarna.

• Tvångsäktenskap arrangeras ibland av fattiga föräldrar som behöver pengar för att lindra sin fattigdom

 
Moderna värderingar


• Moderna thailändska kvinnor vägrar att låta föräldrarna välja en make som de inte älskar. Eftersom barnen ofta lämnar hemmet för att hitta arbete i stora städer föredrar de att själva välja vem de skall gifta sig med.   
Giftermål med utlänningar
   


Traditionella värderingar


• Många thailändare tycker illa om äktenskap mellan thailändska kvinnor och utländska män. Fortfarande tror många att utlänningarna bara gifter sig med barflickor. När kvinnorna promenerar på gatan med en utlänning kan de få höra: ”Du tycker inte om nudelsoppa längre. Det skall vara skinka och ägg istället” eller ” ”Hej lilla syster, thai skall hjälpa thai, hjälp oss att få del av pengarna som den här utlänningen har”.

• Hos thailändare, särskilt ute i landet, finns en vanlig fördom. Om en kvinna promenerar med en utländsk man så måste hon arbeta inom sexindustrin och mannen vara hennes kund. Det kan vara djupt orättvist, men det är den vanliga tolkningen.

• För de många tusentals kvinnor som lämnar sina byar och blir en ”mia farang” finns det problem. De måste tåla förolämpningar och måste kunna bära en sorts skam. Men verkligheten bakom giftermålen utanför sin egen kultur är de ekonomiska och sociala fördelar som detta medför.
 

 

 
Moderna värderingar


• Det finns fler än 30 000 thailändska kvinnor som är gifta med tyskar. Men det finns thailändskor som är gifta i många andra länder. För många är det en möjlighet för att fly från fattigdom i Thailand och ett sätt att öka sin sociala status och sina levnadsvillkor.

• Thailändska kvinnor som gifter sig med västerlänningar ser man numera upp till i stället för som tidigare ner på.

   
Att träffas  
   


Traditionella värderingar


• Ungdomar träffar inte varandra på samma sätt i Thailand som i västerlandet. Tonåringar kan vara pojkvän – flickvän utan att kyssas eller ens hålla hand under flera år. När tiden är inne talar pojken med flickans föräldrar och de kan då säga ja eller nej och pojken har ingen möjlighet att gå emot föräldrarnas beslut.

• Öppna ömhetsbetygelser passar inte i den thailändska kulturen.


 
Moderna värderingar

 
• Det är mycket vanligt att ungdomar träffas numera och ungdomarna offrar inte resten av sitt liv till den första pojk- eller flickvännen som de träffar.

• Öppna ömhetsbetygelser som att hålla varandra i handen, kramas eller kyssas offentligt är inte längre tabu i tonåringarnas ögon.
   
Sex före äktenskapet  
   


Traditionella värderingar


• Det är i Thailand helt oacceptabelt för alla par med traditionella värderingar att ha sex med varandra innan de är gifta. De kopplar ihop att ha sex med att gifta sig. Den thailändska kulturen tillåter inte pojkar och flickor att tillbringa natten tillsammans även om de inte har sex, om de inte är tillsammans med en grupp kamrater eller med familjen. Man säger ofta att ”Mannen vill vara den första för sin flickvän” medan ”Kvinnan vill vara den sista för sin pojkvän”.

• Värderingar, attityder och uppförande hos många thailändska tonåringar har genomgått en avgörande förändring beroende på extrema västerländska influenser från massmedia. För att bekämpa sexuell lössläppthet sade en thailändsk senator att hon skulle starta en kampanj för att uppmana studenter att bevara sinoskuld fram till giftermålet. Man skyller på media, västerländsk kultur och familjens sammanbrott. De traditionella hyllar thailändska värden där kvinnan förväntas bevara sin oskuld och uppträda sexuellt korrekt.


 
Moderna värderingar

• Sex eller föräktenskapligt sex sker i större utsträckning än de traditionella tror, och det betraktas inte som så ”smutsigt” längre. Många par bor tillsammans innan de gifter sig för att prova om de passar att leva tillsammans.

• Sex hos ungdomar och före äktenskapet är inte längre tabubelagt så länge det sker inom kontrollerade former.

• I det förändrade thailändska samhället är tillkomsten av tillfälliga sexförbindelser dåliga nyheter för de prostituerade eftersom deras potentiella kunder i större utsträckning har förhållanden där sex före äktenskapet förekommer. År 2001 visade hälsoministeriet i en undersökning av 10 000 sexarbetare att varje kvinna hade i genomsnitt bara en kund per natt jämfört med 1,5 kunder per natt bara tre år tidigare och i genomsnitt tre kunder per natt före den asiatiska ekonomiska krisen. Bara tio procent av män i tjugoårsåldern ville erkänna att de regelbundet besökte bordeller, en nedgång från femtiofem procent för sex år sedan.
   
Uppförande   
   


Traditionella värderingar
 

• Thailändska kvinnor bör inte röka eftersom den thailändska kulturen inte accepterar det. Rökning är ofta förknippad med ”dåliga flickor”. 


 
Moderna värderingar


• Thailändska kvinnor är inte passiva och sjukligt besatta av sex. De har inte lärt sig att vara skickliga massöser. Thailändarna är blyga. Föräldrarna lär dem att misstro främlingar. En kvinna närmar sig aldrig en främling om hon är ensam. Om någon ändå gör det är det säkert något speciellt hon är ute efter.

Om en thailändska ler mot dig på gatan är det inte alls en invit. Leendet är ett sätt att hälsa i leendets land.

Thailändarna kan bli överraskade över en utlännings utseende, (blont hår, mustascher) eller dennes uppträdande. 
   
Rättigheter
   


Traditionella värderingar


• Att göra abort är olagligt i Thailand i de flesta fall. Undantag är när en kvinna våldtagits eller utsatts för kemikalier som kan medföra att fostret missbildas. Trots detta utför ungefär 300 000 thailändska kvinnor abort varje år. Kvinnornas frigörelse motarbetas.

• En del förstasidor till thailändska tidningar visar ofta grymma bilder. I december 1999 visades ett nästan naket våldtäktsoffer som hade mördats vilket medförde en proteststorm mot tidningen. Detta visar att det fortfarande finns mycket arbete för kvinnor innan de slipper bli betraktade som sexualobjekt.

 


Moderna värderingar
 

• I Thailand pågår en intensiv debatt för att reformera de mycket restriktiva lagarna.

 

   
Arbete
   


Traditionella värderingar


• Det thailändska samhället är fortfarande ett manssamhälle. I den buddhistiska idévärlden värderas en kvinna mindre än en man. Kvinnor har ännu inte samma rättigheter och ställning i samhället som män. De har inte makten men är ändå de som är familjens överhuvud och som tar hand om barnen och familjens ekonomi.

• En del rika kvinnor eller affärskvinnor gifter sig inte och bor ensamma. Varför skulle de gifta sig? Det thailändska samhället säger att om de är rika så behöver de inte någon man. En del thailändska män tycker inte om intelligenta kvinnor.

• Maken skall förstås ta hand om, och stödja sin hustru. Att få fina gåvor från sin man är viktigt. Då kan hon visa upp dem för andra. Eftersom utländska män anses vara rika förväntas de ge ännu finare gåvor. Pengar är mycket viktigt i samhället. Det sägs att när en flicka i Thailand säger ”Jag älskar dig” så betyder det egentligen ”Jag vill att du ska ta hand om mig.” Förr förvärvsarbetade inte kvinnorna utan förlitade sig på männens inkomst.

• Det finns en stor skillnad mellan genomsnittslönerna hos män och kvinnor eftersom kvinnorna i huvudsak arbetar inom traditionellt sämre betalda arbeten.

 

 


Moderna värderingar

• År 2003 fanns det 45 kvinnor bland Representanthusets 499 medlemmar, och 20 var kvinnor av 200 i Senaten. I regeringen var tre av 35 medlemmar kvinnor.

• Från år 2003 behöver inte kvinnan ta sin makes efternamn när hon gifter sig. Huvuddelen av alla kvinnor arbetar idag och bidrar lika mycket till hushållets inkomster som männen, ibland mera.

• Idag behandlar många män sina hustrur med kärlek och ömhet och hjälper till och med till med hushållsarbetet. Många kvinnor arbetar utomlands som sömmerskor, hårfrisörskor, servitriser, köksor, hembiträden mm. Det är ett sätt att vara oberoende och att stödja sin familj.

   

Skilsmässor

   


Traditionella värderingar


• Det sägs ofta att när en kvinna gifter sig så tappar hon sin förhandlingsposition gentemot sin make. Det thailändska samhället är inte vänligt mot kvinnor som skiljer sig. Många kvinnor undviker därför skilsmässa för att undvika skvaller och skam.

• För bara några år sedan kunde en man begära skilsmässa om hans hustru varit otrogen medan motsatsen inte var möjlig. Under nuvarande lagar kan bara män söka skilsmässa medan kvinnan först måste bevisa att hennes man har givit en annan kvinna pengar.

• En kvinna kan inte anklaga sin make för våldtäkt. Överallt kan man se såpoperor som visar hjältar som våldtar sina kvinnor för att visa sin kärlek.


   

Familjeband

   


Traditionella värderingar


• En kulturchock uppstår när en thailändsk hustru och en västerländsk man ekonomiskt måste sörja för en avlägsen familj i Thailand. När en man gifter sig med en flicka betyder det också att han gifter sig med flickans familj. Barnen har lärt sig att respektera sina föräldrar och också att ansvara för dem. Därför skall pengar också sändas till dem. Annars startar skvallret att barnen har ett hjärta av sten. De flesta thailändare kan inte förstå varför inte ett vackert hus byggs åt svärmodern. Nästan alla tror att utlänningar är rika.

• Traditionellt är det kvinnorna som tar hand om de äldre. Men eftersom de nu också deltar i arbetslivet betyder det en ökad stress och arbetsbelastning för dem att ta hand om dem.

 


Moderna värderingar

• Många thailändare bor nu i en egen lägenhet i stället för att bo med sina föräldrar. Detta betyder dock inte att de inte är nära sina föräldrar och inte älskar eller respekterar dem.

 

   
Utbildning
   


Traditionella värderingar


• Utbildning är inte viktigt för kvinnan eftersom hon behöver finna en man. 
Moderna värderingar


• Kvinnorna går på college och för högre utbildning och större frihet.

• Kvinnorna har lika tillgång till högre utbildning. Mera än hälften av årets universitetsutbildade är kvinnor.
   
Kvinnornas syn på männen
   


Traditionella värderingar


• Det är inte bara den finansiella säkerheten som lockar, utan även de thailändska männens dåliga vanor, säger de kvinnor som valt västerländska män framför sina manliga landsmän till make.

• Kvinnorna klagar över att thailändska män föredrar att ha roligt tillsammans istället för att gå hem och ta hand om sin familj. När månadslönen kvitterats ut ses männen tillsammans på restauranger utan sina fruar. De låtsas ha sena möten på kontoren och sedan går de till restauranger där de sjunger karaoke. Männen har också det dåliga ryktet att de är otrogna och har sex med prostituerade. 1999 ökade antalet sexetablissemang till 8 431 och en massa av dessa ställen ligger inte i turistställen som Patong eller Patpong.

• En del kvinnor klagar över männens dåliga vanor, särskilt dryckenskap, spel och kvinnojakt som de anser vara oansvarigt mot familjen.

 


Moderna värderingar


• När man frågar en kvinna varför hon valt en utländsk make svarar många att de är mera romantiska, tar del av hushållssysslorna och att uppgifter i familjen delas mera lika. De lyssnar också på kvinnans åsikter.

 

   
Klädsel
   


Traditionella värderingar


• Chulalongkorn-universitetet förbjöd år 1998 mini-kjolar eftersom de kunde ses som en inbjudning till våldtäkt.

• 2004 uppmanades deltagarna i Songkran att undvika toppar med smala axelband.

• Samma år bad kulturministern polisen och konsumentverket att hålla noggrann uppsyn över modeshower och tidskrifter. Det hade blivit populärt bland tonåringarna att ha ”Nipple stickers” . Modet kom från mannekänger och fick sedan fotfäste bland ungdomarna och orsakade oro hos de mera konservativa att det kunde bli omodernt att bära BH.


Nipple sticker


 


Moderna värderingar

• Var och en har rätt att klä sig som man vill.


   
Trohet
   


Traditionella värderingar


• Mäktiga och rika thailändska män har ibland en ”mia noi”, en andra, inofficiell, hustru. Mannen betalar allt åt henne, tar hand om barnen men inför samhället erkänns hon inte. Mäktiga och inflytelserika män skiljer sig inte men de kan ha flera inofficiella, yngre, hustrur. Så länge han tar hand om alla sina hustrur så tolereras det. Det här är förstås från männens utsiktspunkt.

• 2001 gjordes en undersökning som visade några rön om männens månggifte. Studien visade att den typiske thailändske mannen med andrahustru eller hustrur oftast är affärsmän. De flesta kvinnorna som blev andrahustru gjorde det för att de hade blivit beroende av männen och för att de inte behövde arbeta hårt för att vara ekonomiskt trygga. De flesta i denna grupp var mellan tjugo och trettio år och hade examen från college. Undersökningen visade också att en tredjedel hade problem med självförtroendet, en annan tredjedel blev lurade in i situationen av män som ljög om att de var gifta. De flesta hustrurna ville skilja sig sedan de fått kännedom om bihustrurna medan de flesta männen inte ville skilja sig i den situationen.

• Rädslan för AIDS verkar ha ökat efterfrågan på älskarinnor. Sex med en sådan tros vara säkrare än med en prostituerad eller en tillfällig partner.

• 2004 visade en undersökning om gifta mäns utomäktenskapliga relationer, gjord bland drygt tusen män, att två tredjedelar hade sex med andra kvinnor. Mer än 80 procent av dem fann det oacceptabelt för gifta kvinnor att ha affärer eller ens träffa män utan att berätta att de är gifta.

 

 


Moderna värderingar


• De flesta unga männen och kvinnorna har idag bra självförtroende, är oberoende och intelligenta. Det finns ett stort antal thailändare som är beresta, välutbildade och framgångsrika i sina karriärer och som har familjer som älskar och stöder dem.

• Några rasande fruar har attackerat sina otrogna makar med knivar och skurit av deras penisar. En klinik i Bangkok har nu specialiserat sig på att operera tillbaka avskurna organ.

 

 

 

        Källa: http://thaiworldview.com
UPP
© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m

räre
rek